Asiakastyytyväisyyskysely
  Kuinka tyytyväinen olet?
  Palveluun
  1=En lainkaan
  5=Erittäin
  Terapeutin ammattitaitoon
  1=En lainkaan
  5=Erittäin
  Vastaanottotiloihin
  1=En lainkaan
  5=Erittäin
  Välineisiin ja materiaaleihin
  1=En lainkaan
  5=Erittäin
  Onnistuiko yhteistyö hyvin?