Hur nöjd är du?

  Med servicen

  1=Inte alls

  5=Mycket

  Med terapeutens yrkeskunskap

  1=Inte alls

  5=Mycket

  Med mottagningens utrymmen

  1=Inte alls

  5=Mycket

  Med redskapen och materialen

  1=Inte alls

  5=Mycket

  Fungerade samarbetet bra?