Vårt team

Största delen av våra kunder är barn och ungdomar och som ergoterapeuter har vi  lång arbetserfarenhet. Vi har specialkunnande inom bl.a. neuropsykiatriska störningar, sensomotoriska utmaningar och habilitering av olika utvecklingsförseningar.

test

Leena Kärki
VD
Ergoterapeut och neuropsykiatrisk coach

Mia Ollfat
Toimintaterapeutti / Ergoterapeut
& neuropsykiatrisk coach

Marina Kelloniemi
Toimintaterapeutti / Ergoterapeut

Mira Kannusaari
Toimintaterapeutti