Aatos Kuntoutus

Vem är vi och vad gör vi?

Vi erbjuder ergoterapitänster och neuropsykiatrisk handledning i Karleby med omnejd. Mottagningen finns i Karleby, vi genomför även terapier i klientens vardagsmiljö. Terapins målsättningar och innehåll planeras alltid individuellt utgående från klientens behov. Vi tar emot både FPAs betalningsförbindelser och Soites servicesedlar.

Vad är ergoterapi?

Målsättningen i ergoterapin är att klienten blir så självständig i sin vardag som möjligt. I ergoterapin funderar vi tillsammans ut lösningar och tränar klientens färdigheter på ett meningsfullt sätt. I ergoterapin är terapeutens och klientens interaktion väldigt viktig, likaså samarbetet med närmiljön. Ergoterapi baserar sig på vetenskapen om aktivitet. 

Viktiga länkar:

FPAErgoterapeutförbundet

Bilder från vår verksamhet